Моля, използвайте тези номера, ако
вашето обаждане не е
спешен случай:

+359/ 888 514 533
+359/ 885 156 025

E-mail:drstoevst@abv.bg