Модерната медицинска концепция на МЦ NEEPTUN BEACH събира под един покрив всички предимства на частната здравна дейност:

 • Модерно оборудвани кабинети с диагностична апаратура от последно поколение;
 • Електронна администрация, гарантираща конфиденциалност и коректност на целия здравен процес;
 • Извършване на качествени и обстойни прегледи и изследвания;
 • Последваща помощ, уточняване на диагноза и лечение на възникнал здравословен проблем по време на  прегледа;
 • Директен и бърз достъп до лекари специалисти, рaзполагащи с модерна медицинска апаратура;
 • Извършване на изследвания без ограничения;
 • Директно записване по телефона на часове за прегледи и изследвания;
 • Възможност за дистанционни консултации в реално време;
НЕОТЛОЖНОТО ЗВЕНО на МЦ “ Neptun Beach” работи ДЕНОНОЩНО.
На разположение са екипи от висококвалифицирани специалисти – медицинска сестра, педиатър, терапевт и шофьор. Звеното разполага със собствен автопарк  с необходимите за болния условия на транспортиране: кислород, вентилация, аспирация и необходимото за реанимационни мероприятия оборудване /дефибрилатор, амбу, ЕКГ, медикаменти/ и лекари, които извършват при необходимост домашни посещения.

На разположение на нашите пациенти са специализирани кабинети по:

 • Специализирани прегледи
 • Рентгенова диагностика
 • Ехография
 • Клинична лаборатория
 • Манипулации
 • Посещения по домовете
 • Медицински удостоверения
 • Медицински транспорт
 • Първична медицинска помощ
 • Дневен стационар